vizesizgezi.com

Bosna-Hersek seyahat rehberi

Bosna-HersekBosna-Hersek

✔️ Vizesiz

Hakkında

Bosna-Hersek (İng: Bosnia and Herzegovina), Avrupa kıtasının Güney Avrupa bölgesinde yer alır. Toplam yüz ölçümü 51 bin km²dir ve %42,7 ormanlık alandan oluşur. Nüfusu 2022 yılı itibari ile 3,2 milyondur. %49,8 şehirlerde, %50,2 ise kırsalda yaşamaktadır.
Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H veya (BiH / БиХ), resmî adıyla Bosna ve Hersek (Boşnakça, Sırpça, Hırvatça: Bosna i Hercegovina, Sırp Kiril: Босна и Херцеговина), Balkanlar'da 51.197 km² yüz ölçümlü bir ülke. Kuzey, batı ve güneyden Hırvatistan; doğudan Sırbistan, yine güneyden Karadağ ile çevrili olup Adriyatik Denizi'ne Neum şehrinin olduğu yerde yalnızca 20 km'lik limansız bir kıyısı bulunmaktadır. Ülkenin coğrafyası merkez ve güneyde dağlık, kuzeybatıda tepelik, kuzeydoğuda düzlük bir karakter sergiler. Başkent ve en büyük şehir olan Saraybosna, birçok yüksek dağla çevrelenmiştir. Ülkenin çoğunluğunu kaplayan Bosna bölgesinde karasal iklim görülür, bu bölgede yazları sıcak, kışları kar yağışlı ve soğuktur. Ülkenin güney kıyılarındaki daha küçük Hersek bölgesinde ise tipik Akdeniz iklimi görülür. Bosna-Hersek doğal kaynaklar açısından da zengin bir görünüm arz eder.

Bosna-Hersek'te insan yaşamı Üst Paleolitik çağında, kalıcı yerleşim ise Cilalı Taş Devri'ne ait Butmir, Kakanj ve Vučedol kültürleriyle başladı. Hint-Avrupa halklarının ulaşmasının ardından İlirya ve Kelt uygarlıkları bölgeye yerleşti. Kültürel, siyasi ve sosyal açılardan zengin ve karmaşık bir tarihe sahip olan ülkede bugün çoğunluğu oluşturan Güney Slavları'nın yerleşmesi 6 ile 9. yüzyıllar arasına rastlar. 12. yüzyılda kurulmuş Bosna Banlığı'nı takip eden 14. yüzyıl Bosna Krallığı, 1463'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından yıkıldı. Bosna-Hersek 19. yüzyıl sonlarına dek Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Osmanlılar bölgeye İslam'ı getirdiler ve ülkenin sosyokültürel yapısını büyük oranda değiştirdiler. 1878'deki Berlin Kongresi uyarınca Bosna Vilayeti fiilen Avusturya-Macaristan hakimiyetine girdi. İki savaş arası dönemde Yugoslavya Krallığı'na katılan Bosna-Hersek, II. Dünya Savaşı'nın ardından yeni kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni oluşturan federe cumhuriyetlerden biri oldu. Yugoslavya'nın dağılmasını takiben 1992'de bağımsızlık ilan eden Bosna-Hersek, yeni kurulan devleti kabul etmeyen Sırp toplumu nedeniyle üç yıl sürecek Bosna Savaşı'na sürüklendi. Savaş 1995'te imzalanan Dayton Antlaşması ile sona erdi. Antlaşmaya göre ülkede barışı uygulayacak Barışı Uygulama Konseyi adı altında uluslararası bir konsey kuruldu. Konsey tarafından kurulan Bosna-Hersek Yüksek Temsilciliği cumhurbaşkanını görevden alma dahil birçok yetkiyle donatıldı. Ayrıca üçlü cumhurbaşkanlığı ile ülkedeki üç etnik grup temsil edilmesi sağlandı.

2013 sayımına 3,531,159 nüfusa sahip olan ülke anayasada kurucu halklar olarak belirtilen ve eşit haklara sahip olan üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. Bu gruplar nüfusun %50,11'ini oluşturan Boşnaklar, %30,78'ini oluşturan Sırplar ve %15,43'ünü oluşturan Hırvatlardır. İngilizcede ve daha birçok dilde etnik kimlik göz önünde tutulmadan tüm Bosna-Hersek halkına Bosnalı denir. Ancak Türkçede tarihten gelen yakınlıktan dolayı Bosnalı denildiğinde Boşnaklar yani Bosnalı Müslümanlar kastedilir. Ayrıca ülkede Bosnalı veya Hersekli olmak da ayrı etnik kimliği vurgulamak için kullanılır. Yahudiler, Çingeneler, Ukraynalılar ve Türkler gibi diğer azınlıklar, anayasada "diğerleri" kategorisinde sınıflandırılır.

Bosna-Hersek çift meclisli bir yasama organı ve üç üyeli Cumhurbaşkanlığı ile yönetilir, ancak merkezî hükûmetin gücü oldukça kısıtlıdır. Ülke iki özerk devletçiğe (entite) bölünmüş durumdadır. Bunlar, Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti'dir. Brçko İlçesi Dayton Antlaşması'yla iki entitenin de dışında bırakılmıştır ve kendisine ait bir yerel yönetimi bulunmaktadır. Bosna-Hersek Federasyonu 10 kantona ayrılmıştır.Bosna-Hersek gelişmekte olan bir ülkedir ve İnsani Gelişme Endeksi'nde 73. sırada yer almaktadır. Ülke ekonomisi büyük ölçüde sanayi ve tarıma dayalıdır, ancak turizm ve hizmet sektörü son yıllarda önemli ilerleme kaydetmiştir. Bosna-Hersek Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Barış İçin Ortaklık, Orta Avrupa Serbest Ticaret Antlaşması ve Akdeniz İçin Birlik üyesidir. Ülke Avrupa Birliği'ne potansiyel aday statüsündedir, 15 Aralık 2022’de Avrupa Birliği Bosna Hersek’e adaylık statüsüne onay vermiştir. ve Nisan 2010'dan beri NATO'ya adaydır.

🗒️ Vize gerekiyor mu?

Türk vatandaşlarının Bosna-Hersek seyahatlerinde (maksimum 90 gün) vize gerekmiyor.

🏷️ Etiketler

Bosna-Hersek için belirlediğimiz etiketler şu şekilde:

💬 Konuşulan diller

Boşnakça, Hırvatça, Sırpça konuşulur.

💵 Para birimleri

Konvertibl Bosna Hersek Markı [1 BAM = 17,267 TL] kullanılır.

🏧 Nakit para

Kredi kartı kullanımı [2017: %9.724527597] ülke çapında çok yaygın olmadığı için yanınızda nakit para taşımanız önerilir. Yaklaşık 🏧 1,9 bin bankamatik bulunmaktadır.

🧑‍🤝‍🧑 Turizm

2019 yılında 1,2 milyon turist ağırladı. 2019 yılında turizm, ekonomiye 1,2 milyar dolar ile %15 oranında katkı sağlamıştır.

📱 Internet hızı

Mobil internet & wifi ortalama 25.68 Mbps ile 🐢ortalama hızlı. Sabit internet, 31.41 Mbps ile 🐢ortalama hızlı.

Mobil & Wifi (0.82 / 10)

Sabit Internet (1.11 / 10)

☀️ Hava durumu

Yıllık ortalama hava sıcaklığı ❄️ 10 °C ve soğuk. Mevcut üç ayın (Nisan, Mayıs ve Haziran) ortalaması ise 🌤️ 13 °C ve ılık. İçinde bulunduğumuz bahar mevsimi ise ❄️ 9 °C ve soğuk.
Yıllık ortalama10 °C ❄️
3 aylık ortalama13 °C 🌤️
Bahar ortalaması9 °C ❄️
Yaz ortalaması19 °C ☀️
Sonbahar ortalaması10 °C 🌤️
Kış ortalaması0 °C ❄️
Mevsimler hakkında not: güney yarımkürede mevsimlerin ters olduğunu unutmayın. Örneğin Türkiye için yaz ayı haziran, temmuz ve ağustos aylarından oluşurken, güney yarımkürede yer alan bir ülkede bu aylar kışa dahildir. Mevsimlik ortalamalar, kuzey yarımküreye göre gösterilmektedir.

📈 Ekonomi

2022 yılı verilerine göre gayrisafi milli hasılası (GSMH) 25 milyar dolar, kişi başına düşen yıllık gelir ise %6,1 artışla, 7,7 bin dolardır. 2022 yılında tüketici enflasyonu %14 olarak hesaplanmıştır.

🏛️ Konsolosluk

Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam 2 adet büyükelçilik, konsolosluk vb. misyonu bulunmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz.
Bilgilendirme

Bu sayfada ki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir teminat sağlamaz. İstatistiksel veriler açık kaynaklardan yararlanarak derlenmiş olmakla birlikte güncel olmayan içerik barındırabilir. Bazı ülkelerin uyguladığı kısıtmalar, COVID-19’a karşı tamamen aşılanmış kişiler için daha esnek olabilir. Bazı aşılar belirli yerlerde kabul edilmeyebilir, bu nedenle seyahatiniz öncesinde resmi kaynaklardan teyit edin.